Hoe goed ken jij de nieuwe verkeersregels?

De wegcode wordt regelmatig aangepast. Er komen regels bij voor nieuwe voertuigen, zoals snelle elektrische fietsen of steps. En bestaande regels worden veranderd om het verkeer veiliger te maken. Ken jij deze nieuwe of gewijzigde regels al?

Sinds 1 oktober moet je bij filevorming preventief een reddingsstrook vormen zodat de hulpdiensten vlot kunnen doorrijden. Een reddingsstrook vormen is verplicht op alle wegen met twee rijstroken of meer in dezelfde rijrichting. Dat kunnen autosnelwegen zijn, gewestwegen of ringwegen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Zodra op deze wegen het verkeer sterk vertraagt, moet je een reddingsstrook beginnen vormen, ook als er nog geen hulpdiensten te zien zijn. Voertuigen op de linkerrijstrook wijken zoveel mogelijk uit naar links. Voertuigen op de andere rijstroken wijken zoveel mogelijk uit naar de rechterkant. Een pechstrook, een gesloten spitsstrook of een fietspad moeten altijd vrij blijven.

De maximumsnelheid van ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’ is verhoogd tot 25 km/u. Dat zijn elektrische steps, monowheels, skateboards, hoverboards, rolstoelen en dergelijke. Vroeger was hun maximumsnelheid beperkt tot 18 km/u.

Fietsstraten kunnen nu ook gelden binnen een hele zone (aangeduid door een zonebord). In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u, mogen fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken, en mogen auto’s de fietsers of gebruikers van voortbewegingstoestellen niet inhalen.

Buiten de bebouwde kom moeten autobestuurders en motorrijders voortaan een zijdelingse afstand van minstens 1,5 meter houden wanneer ze fietsers en tweewielige bromfietsen (A, B, P) voorbijrijden. Vroeger was dit minstens 1 meter.

Buiten de bebouwde kom moeten alle bestuurders – dus ook fietsers – voortaan een zijdelingse afstand van minstens 1,5 meter houden wanneer ze voetgangers op de rijbaan voorbijrijden. Vroeger was dit minstens 1 meter.

Situaties waarin fietsers de toelating krijgen om bij een rood verkeerslicht rechts af te slaan of rechtdoor te rijden, kunnen ook worden aangeduid door een speciaal verkeerslicht (silhouet van een fiets en met een oranje-gele knipperende pijl) in plaats van een verkeersbord. Fietsers en bestuurders van speed pedelecs mogen bij rood of oranje licht toch in de richting aangeduid door de oranje-gele pijl verder rijden.

Voor de toegang tot schoolstraten gelden nieuwe regels: ook rijwielen (zoals driewielige bakfietsen) en speed pedelecs hebben er voortaan toegang. Tenzij de wegbeheerder anders bepaalt, is het toegestaan de schoolstraat uit te rijden met een motorvoertuig. Het verbod om hier voetgangers en fietsers te hinderen of in gevaar te brengen, wordt uitgebreid naar alle bestuurders en geldt dus niet alleen voor bestuurders van motorvoertuigen.

Speciale verkeerslichten geven aan wanneer hetzij voetgangers, hetzij fietsers, hetzij voetgangers én fietsers in alle richtingen tegelijkertijd groen krijgen: het zogeheten “vierkant groen”.

Bron: Het Nieuwsblad

Nog meer weten?

De Grote Verkeersquiz wordt mede mogelijk gemaakt door:

Resterende tijd: 40